Archief Agenda Contact Disclaimer Adverteren Abonneren
Nieuws Blogs Green-Industry-Profile
Greenkeeper
Fieldmanager
Boomzorg
De Hovenier
Sportsturf
Stad + Groen

Project ‘Duurzame Teelt, gezonde producten’ van start in Limburg

vrijdag 1 december 2017

Veel telers ervaren problemen met aaltjes, ziektes in gewassen of achterblijvende groei. Voor een duurzame verbetering speelt optimale bodemkwaliteit een belangrijke rol. Kennis van de bodem, maar ook van maatregelen, technieken en werkwijzen om de bodemkwaliteit en weerbaarheid van gewassen te verbeteren vormen daarvoor de basis.

Onlangs is het driejarig project 'Duurzame Teelt, gezonde producten in Limburg' gestart om telers daarin te ondersteunen. Het loopt van 2018 t/m 2020 en biedt o.a. boomkwekers in de provincie Limburg de mogelijkheid actief aan de slag te gaan met het verbeteren van de eigen bodem en weerbaarheid van de gewassen.

Het project wordt begeleid door adviseurs akkerbouw, boomkwekerij, fruitteelt en vollegrondsgroenteteelt van Delphy. In het project worden ook onderzoekers en experts van andere bedrijven en onderzoeksinstituten ingezet. Bij de veldproeven is Has Venlo betrokken.

Knelpunten staan centraal
Op basis van de knelpunten van de deelnemende bedrijven wordt dit praktische project vormgegeven. In (veld)bijeenkomsten en op demovelden geven experts handvatten om aan de slag te gaan met knelpunten als verdichting, aanwezigheid en schade van aaltjes, aanwezigheid van bodemschimmels, watervasthoudend en waterafvoerend vermogen, maar bijvoorbeeld ook achterblijvende groei en ziekten en plagen.

Vanuit het beoordelen van de bodem (met bodemscans, bemonstering, visuele beoordeling) en bodemverbetering wordt toegewerkt naar een weerbaar gewas en een gezonde bodem die - ook op de langere termijn - zorgt voor een goede productie. Ook vertellen experts op het gebied van precisielandbouw hoe deze technieken zijn in te zetten bij de verbetering van bodem en gewasgroei.

Een aantal grotere bijeenkomsten is sector-overstijgend; een regionale aanpak en samenwerking met verschillende sectoren is belangrijk om gezamenlijk te profiteren van een verbeterde bodem. Daarnaast zijn er kleinere bijeenkomsten met kwekers/ telers uit de eigen sector, waar uitwisseling op eigen teeltgebied belangrijk is.

Ervaring op eigen bedrijf en in veldproeven
Deelnemende bedrijven krijgen specifieke begeleiding op basis van de eigen situatie. Tijdens het bedrijfsbezoek wordt de theorie in praktijk gebracht. Daarnaast wordt tijdens de veldbijeenkomsten een bezoek gebracht aan de demovelden. Deze tonen welke oplossingsrichtingen perspectief beiden qua bodem en plantweerbaarheid. In het project leren deelnemers hoe op een structurele manier natuurlijke vijanden te stimuleren, zodat deze een rol kunnen spelen in de bestrijding en beheersing van ziekten en plagen.

Samengevat
Dit Platteland Ontwikkeling Project (POP) is een project vanuit de EU en de provincie Limburg. De cofinanciering wordt gedragen door Delphy, toeleveranciers (in de vorm van project en velddemo's) en deelnemende bedrijven. Het project 'Duurzame teelt, gezonde producten' brengt bedrijven jaarlijks, gedurende drie jaar het volgende:

Per jaar vier uur ondersteuning op het bedrijf
Grondmonster, bodembalansanalyse of aaltjesmonster bij aanvang van het project
Vliegtuigvlucht met vertaling naar teeltacties op de percelen
Deelname aan vijf praktische (veld)bijeenkomsten per jaar, georganiseerd in de regio en in een voor het bedrijf rustige periode.

Aftrapbijeenkomst
Geïnteresseerden kunnen een aftrapbijeenkomst op 13 december aanstaande bijwonen. Het programma:

19.00 uur: ontvangst met koffie en thee
19.30 uur: uitleg project en mogelijkheden door Esther Hesse (Hessel Marketing & Communicatie)
20.00 uur: Herman Krebbers (Delphy). Ken uw eigen grond: bodemverbetering begint met kennis van uw eigen bodem. Aan bod komt de aanpak van een bodemconditiescore, de inzet van bodemscans, satellietbeelden en drones en bladmonsters.
20.30 uur: pauze
20.45 uur: weet u wat goede compost is en doet? Aan de hand van een aantal composten (van diverse toeleveranciers) wordt gekeken naar de vraag: hoe beoordeel je compost, wat is het effect ervan in de grond op de diverse factoren, o.a. zoals organische stof, bodemleven, structuur.
21.30 uur: welke onderwerpen willen geïnteresseerden zien tijdens het project en voor welke knelpunten zoeken zij een oplossing?
21.50 uur: terugkoppeling wensen kwekers en vooruitblik naar start project.

De bijeenkomst vindt plaats in Kampeerboerderij van der Pas in Kessel. Deelnemen aan de bijeenkomst, of meer informatie? Stuur dan een mailtje naar e.hessel@hesselmarketing.nl.


door Kelly Kuenen


REACTIES
Er zijn nog geen reacties.
REACTIE PLAATSEN
Naam:
E-mail (wordt niet getoond op de website):
Reactie:

VACATURES
GREENFORUM
AGENDA
Start project Bodem en water in de Kempen
Datum: woensdag 30 mei 2018
Locatie: Boomkwekerij Van Eyken in Eersel
Lees meer...
Garden Trials and Trade
Datum: dinsdag 12 juni 2018
Tijd: 12, 13 en 14 juni 2018
Lees meer...
Open Kwekerijdag Greenport Boskoop
Datum: zaterdag 16 juni 2018
Tijd: 10:00 - 17:00
Locatie: Berkenbroek, Reeuwijk
Lees meer...
Telermaat Zomertour
Datum: dinsdag 3 juli 2018
Tijd: 3 t/m 6 juli
Locatie: Diverse locaties
Lees meer...
Plantarium 2018
Datum: woensdag 22 augustus 2018
Tijd: 22 t/m 24 augustus 2018
Locatie: International Trade Centre Boskoop-Hazerswoude
Lees meer...
Demomiddag bodem- en plantversterking
Datum: woensdag 19 september 2018
Locatie: Rozenkwekerij Seuren Roses in Lottum
Lees meer...