Archief Agenda Contact Disclaimer Adverteren Abonneren
Nieuws Blogs Green-Industry-Profile
Greenkeeper
Fieldmanager
Boomzorg
De Hovenier
Sportsturf
Stad + Groen

Ctgb: Activiteitenbesluit gaat niet altijd boven etiket

woensdag 6 december 2017

Boeren, tuinders en loonwerkers moeten vanaf volgend jaar extra aandacht aan het etiket van gewasbeschermingsmiddelen besteden. Per 1 januari 2018 gaat namelijk het nieuwe Activiteitenbesluit milieubeheer in.

In dat Activiteitenbesluit zijn onder meer vastgelegd: de zuiveringseis van 95% voor de glastuinbouw, de plicht om op het hele perceel spuittechnieken te gebruiken die de spuitnevel (drift) met minimaal 75% beperken, en de indeling in DRT-klassen (Drift Reducerende Technieken). Naast het Activiteitenbesluit staan er ook nog eisen op het etiket, wat in de praktijk onduidelijkheid kan opleveren. De stelregel is dat voor elk toegelaten middel de strengste eisen gelden. Dit kunnen algemene bepalingen uit het Activiteitenbesluit zijn, die niet op het etiket staan, maar ook restricties vanuit de risicobeoordeling door het Ctgb, die wél op het etiket staan.

Drift beperken
Het Ctgb beoordeelt de risico's van gewasbeschermingsmiddelen zoveel mogelijk volgens Europees vastgestelde methodieken. Het Activiteitenbesluit richt zich niet alleen op bescherming van water: de driftreductiemaatregelen zijn vastgesteld voor reductie van de spuitnevel op het wateroppervlak. Daardoor dekken bepaalde driftreductieklassen wel het risico voor waterorganismen af, maar niet noodzakelijkerwijs de risico's voor niet-doelwit planten en niet-doelwit arthropoden (sluipwespen, roofmijten en spinnen, de natuurlijke vijanden van plaaginsecten zoals bladluis). Het Ctgb blijft daarom technieken voorschrijven om de drift te beperken als de driftreductieklassen uit het Activiteitenbesluit niet volstaan. Vanwege de veiligheid geldt de strengste driftreducerende eis.

Etiketten
Het Ctgb zal etiketten van bestaande middelen niet automatisch aanpassen. Voor wijzigingen van het etiket moet de aanvrager een wijzigingsaanvraag indienen. Het Ctgb streeft ernaar een zo eenduidig mogelijk etiket te voeren. Dat betekent voor middelen die tussen nu en maart 2018 in het college worden besproken, het Ctgb de etiketten zal controleren op door het Activiteitenbesluit overbodig geworden zinnen. Vanaf 1 maart 2018 schrijft het Ctgb een DRT-klasse voor op het etiket, tenzij blijkt dat dit de risico's onvoldoende afdekt óf de aanvrager uitdrukkelijk om een specifiek techniekvoorschrift heeft verzocht.

Voor grootfruit- en laanbomenteelt geldt een overgangstermijn tot 1 januari 2021. Het Ctgb zal voor deze teelten de werkwijze hanteren die staat uitgelegd in de Evaluation Manual. Deze wordt momenteel bijgewerkt en zal begin januari 2018 weer up-to-date zijn.

Bron: Ctgb

door Nino Stuivenberg

GERELATEERD NIEUWS

REACTIES
Er zijn nog geen reacties.
REACTIE PLAATSEN
Naam:
E-mail (wordt niet getoond op de website):
Reactie:

VACATURES
GREENFORUM
AGENDA
Start project Bodem en water in de Kempen
Datum: woensdag 30 mei 2018
Locatie: Boomkwekerij Van Eyken in Eersel
Lees meer...
Garden Trials and Trade
Datum: dinsdag 12 juni 2018
Tijd: 12, 13 en 14 juni 2018
Lees meer...
Open Kwekerijdag Greenport Boskoop
Datum: zaterdag 16 juni 2018
Tijd: 10:00 - 17:00
Locatie: Berkenbroek, Reeuwijk
Lees meer...
Telermaat Zomertour
Datum: dinsdag 3 juli 2018
Tijd: 3 t/m 6 juli
Locatie: Diverse locaties
Lees meer...
Plantarium 2018
Datum: woensdag 22 augustus 2018
Tijd: 22 t/m 24 augustus 2018
Locatie: International Trade Centre Boskoop-Hazerswoude
Lees meer...
Demomiddag bodem- en plantversterking
Datum: woensdag 19 september 2018
Locatie: Rozenkwekerij Seuren Roses in Lottum
Lees meer...