Archief Agenda Contact Disclaimer Adverteren Abonneren
Boomteelt Nieuws Blog Techniek Green-Industry-Profile
Greenkeeper
Fieldmanager
Boomzorg
De Hovenier
Sportsturf
Stad + Groen

Ctgb: Activiteitenbesluit gaat niet altijd boven etiket

woensdag 6 december 2017

Boeren, tuinders en loonwerkers moeten vanaf volgend jaar extra aandacht aan het etiket van gewasbeschermingsmiddelen besteden. Per 1 januari 2018 gaat namelijk het nieuwe Activiteitenbesluit milieubeheer in.

In dat Activiteitenbesluit zijn onder meer vastgelegd: de zuiveringseis van 95% voor de glastuinbouw, de plicht om op het hele perceel spuittechnieken te gebruiken die de spuitnevel (drift) met minimaal 75% beperken, en de indeling in DRT-klassen (Drift Reducerende Technieken). Naast het Activiteitenbesluit staan er ook nog eisen op het etiket, wat in de praktijk onduidelijkheid kan opleveren. De stelregel is dat voor elk toegelaten middel de strengste eisen gelden. Dit kunnen algemene bepalingen uit het Activiteitenbesluit zijn, die niet op het etiket staan, maar ook restricties vanuit de risicobeoordeling door het Ctgb, die wél op het etiket staan.

Drift beperken
Het Ctgb beoordeelt de risico's van gewasbeschermingsmiddelen zoveel mogelijk volgens Europees vastgestelde methodieken. Het Activiteitenbesluit richt zich niet alleen op bescherming van water: de driftreductiemaatregelen zijn vastgesteld voor reductie van de spuitnevel op het wateroppervlak. Daardoor dekken bepaalde driftreductieklassen wel het risico voor waterorganismen af, maar niet noodzakelijkerwijs de risico's voor niet-doelwit planten en niet-doelwit arthropoden (sluipwespen, roofmijten en spinnen, de natuurlijke vijanden van plaaginsecten zoals bladluis). Het Ctgb blijft daarom technieken voorschrijven om de drift te beperken als de driftreductieklassen uit het Activiteitenbesluit niet volstaan. Vanwege de veiligheid geldt de strengste driftreducerende eis.

Etiketten
Het Ctgb zal etiketten van bestaande middelen niet automatisch aanpassen. Voor wijzigingen van het etiket moet de aanvrager een wijzigingsaanvraag indienen. Het Ctgb streeft ernaar een zo eenduidig mogelijk etiket te voeren. Dat betekent voor middelen die tussen nu en maart 2018 in het college worden besproken, het Ctgb de etiketten zal controleren op door het Activiteitenbesluit overbodig geworden zinnen. Vanaf 1 maart 2018 schrijft het Ctgb een DRT-klasse voor op het etiket, tenzij blijkt dat dit de risico's onvoldoende afdekt óf de aanvrager uitdrukkelijk om een specifiek techniekvoorschrift heeft verzocht.

Voor grootfruit- en laanbomenteelt geldt een overgangstermijn tot 1 januari 2021. Het Ctgb zal voor deze teelten de werkwijze hanteren die staat uitgelegd in de Evaluation Manual. Deze wordt momenteel bijgewerkt en zal begin januari 2018 weer up-to-date zijn.

Bron: Ctgb

door Nino Stuivenberg

GERELATEERD NIEUWS

REACTIES
Er zijn nog geen reacties.
REACTIE PLAATSEN
Naam:
E-mail (wordt niet getoond op de website):
Reactie:

VACATURES
GREENFORUM
AGENDA
Horticontact
Datum: dinsdag 20 februari 2018
Tijd: 20 t/m 22 februari
Locatie: Evenementenhal Gorinchem
Lees meer...
Boomfeestdag
Datum: woensdag 14 maart 2018
Lees meer...
Training Kwaliteit van boomkwekerijproducten
Datum: donderdag 29 maart 2018
Tijd: 13.00 tot 17.00 uur
Locatie: Fruitpark te Ochten
Lees meer...
Garden Trials and Trade
Datum: dinsdag 12 juni 2018
Tijd: 12, 13 en 14 juni 2018
Lees meer...
Plantarium 2018
Datum: woensdag 22 augustus 2018
Tijd: 22 t/m 24 augustus 2018
Locatie: International Trade Centre Boskoop-Hazerswoude
Lees meer...
Najaarsbeurs Grootgroenplus
Datum: woensdag 3 oktober 2018
Tijd: 3 t/m 5 oktober 2018
Locatie: Zundert
Lees meer...