Archief Agenda Contact Disclaimer Adverteren Abonneren
Nieuws Blogs Green-Industry-Profile
Greenkeeper
Fieldmanager
Boomzorg
De Hovenier
Sportsturf
Stad + Groen

Universiteit Wageningen publiceert rapport insectensterfte

woensdag 2 mei 2018

Wageningen University & Research heeft een rapport gepubliceerd over de achteruitgang van de insectenpopulatie in Nederland. Het rapport is aangeboden aan minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Nadat minister Schouten in november 2017 haar zorg uitsprak over de flinke afname van insecten in Duitse natuurgebieden, vroeg zij Wageningen Environmental Research (Wenr) om haar verdere informatie te verstrekken. Eerder werd na een Duits onderzoek al de petitie 'Code Rood' overhandigd aan de politiek om aandacht te vragen voor de achteruitgang van de biodiversiteit. Uit dat onderzoek zou zijn gebleken dat 75% van de insecten in de afgelopen 30 jaar is verdwenen.

Verschillen tussen soortengroepen
Het onderzoek heeft bruikbare informatie opgeleverd over trends in aantallen bij vlinders en libellen en trends in verspreiding bij bijen en zweefvliegen. Daaruit blijkt dat de insectenpopulatie de afgelopen jaren in Nederland is afgenomen, waarbij verschillen zijn waargenomen tussen soortengroepen. De onderzoekers menen dat de achteruitgang van die soorten die voor hun bestaan sterk afhankelijk zijn van natuurgebieden lijken te profiteren van de herstelmaatregelen in deze gebieden.

Ontwikkelingen in de landbouw
Onderzoekers wijzen op een complex van factoren voor de afname van insecten. De lange termijn afname is mogelijk verklaarbaar door factoren die samenhangen met ontwikkelingen in de landbouw. Het gaat daarbij om intensivering en homogenisering van het gebruik van agrarisch land, het gebruik van meer stikstof en fosfaat dan het agrarisch systeem kan vasthouden en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, met name insecticiden. Ook de versnippering van natuurlijke leefgebieden speelt een rol. De onderzoekers constateren tegelijkertijd dat feitelijk niet exact bekend is hoe slecht het ervoor staat met de insecten in Nederland, en dat er nog belangrijke kennis ontbreekt.

Zorgelijk
In een reactie aan de Tweede Kamer heeft de minister Schouten laten weten dat het rapport van WenR een bouwsteen is voor haar visie tussen landbouw en natuur. Ze noemt de trend van de achteruitgang van de insecten in Nederland zorgelijk. Daarbij gaat het niet enkel om de natuurwaarde van de insecten zelf, maar ook omdat zij volgens de minister een essentiële schakel vormen in de natuurlijke voedselketens en de landbouw, zoals voor de bestuiving van gewassen en de afbraak van organische stof in de landbouwbodems.

Bron: Wageningen University & Research


door Guus van Rijswijck


REACTIES
Er zijn nog geen reacties.
REACTIE PLAATSEN
Naam:
E-mail (wordt niet getoond op de website):
Reactie:

VACATURES
GREENFORUM
AGENDA
Plantarium 2018
Datum: woensdag 22 augustus 2018
Tijd: 22 t/m 24 augustus 2018
Locatie: International Trade Centre Boskoop-Hazerswoude
Lees meer...
Demomiddag bodem- en plantversterking
Datum: woensdag 19 september 2018
Locatie: Rozenkwekerij Seuren Roses in Lottum
Lees meer...
Najaarsbeurs Grootgroenplus
Datum: woensdag 3 oktober 2018
Tijd: 3 t/m 5 oktober 2018
Locatie: Zundert
Lees meer...
Nationale Golfdag voor de Boomkwekerij
Datum: vrijdag 9 november 2018
Locatie: Golfbaan Bentwoud
Lees meer...
Uitreiking Tuinbouw Ondernemersprijs 2019
Datum: woensdag 9 januari 2019
Lees meer...
De Groene Sector Vakbeurs
Datum: dinsdag 15 januari 2019
Tijd: 15, 16 en 17 januari 2019
Lees meer...