Whatsapp Facebook X LinkedIn RSS feed

Modiform neemt voortouw op weg naar fossielvrije sector

ARTIKEL
Facebook Twitter Linkedin Whatsapp
Emiel te Walvaart, vrijdag 25 maart 2022
344 sec


Kwekers doen hun voordeel met gecertificeerde, 100 procent gerecyclede pot of tray

Modiform legt de lat van verduurzaming voor zichzelf hoog. De leverancier van trays en potten neemt het voortouw in de gehele tuinbouwketen. Maar dat kan Modiform niet alleen. Er lopen al diverse samenwerkingen met branchepartijen om de supply chain nog beter in te richten voor gerecyclede materialen. Het uiteindelijke doel is een fossielvrije sector. 'Ook de kweker kan profijt trekken van een gecertificeerde, gerecyclede pot of tray', stelt Matthijs Plas, strategy officer bij Modiform.


'Zo'n drie jaar geleden begonnen wij onze rol op het gebied van duurzaamheid nog serieuzer te bekijken. We deden al veel op dat gebied. Zo recyclen we onze polystyreen (PS) producten intern en maken we gebruik van gerecycled materiaal. Verder zetten we ons in om producten terug te halen. Ook streven we naar de reductie van onze footprint. Al deze activiteiten waren echter versnipperd door onze organisatie. We hebben ze toen samengebracht in een duurzaamheidstrategie. Duurzaamheid zal de komende jaren namelijk een grote impact krijgen. De vraag was hoe we het kunnen borgen in onze organisatie met een overall strategie. Dit was de aanleiding om Horizon2025 te lanceren', vertelt Matthijs Plas.

Matthijs Plas, strategy officer bij Modiform

Zero virgin materiaal

Vervolgens ging men bij Modiform aan de slag met de invulling van de nieuwe strategie. 'Hoe gaan we ons als bedrijf voorbereiden op de toekomst? Met welke invloeden moeten we rekening houden? Maar daarnaast beseffen we ook dat we dit niet alleen kunnen. Dit beleid moeten we breder trekken, door de hele keten heen. Wij zien duurzaamheid als een belangrijke bepalende factor voor ons als maakbedrijf, grotendeels afhankelijk van kunststoffen. Dat materiaal staat niet erg duurzaam aangeschreven bij het grote publiek. Maar dat imago gaan we verbeteren door veranderingen in de productieprocessen, producten, de markten die we bedienen et cetera', zegt Plas.
Hieruit kwam de ambitie van Modiform naar voren: By creating opportunities - within our ecosystem - we will kick out virgin plastic in 2025.' Plas: 'We moeten en kunnen met de hele sector toewerken naar zero virgin materiaal. Dat is onze insteek voor Horizon2025. Wij willen graag het extra stapje zetten, maar daarbij zijn we afhankelijk van onze toeleveranciers, klanten en eindgebruikers. Ons doel is geen nieuw plastic meer. Het terughalen van de trays helpt hierbij. Die grondstoffen zijn voor ons belangrijk, zeker in een tijd van schaarste, zoals we dat afgelopen jaar hebben gevoeld, met alle gevolgen van dien. Verschillende producten konden bijvoorbeeld niet gemaakt worden, omdat toeleveranciers niet op volle capaciteit konden draaien. Het was af en toe moeilijk om aan de juiste grondstoffen te komen. Dit heeft in elk geval de urgentie van verdere verduurzaming verhoogd en het besef dat we daarom sneller stappen moeten zetten. Ook bij onze klanten zien we dergelijke ontwikkelingen.'
Een andere factor die de urgentie van vergroening verhoogt, is de Europese regelgeving rond afvalverwerking. 'De belasting die er op afval wordt geheven, neemt ieder jaar toe. Engeland loopt hiermee voorop, maar in Duitsland gaan er ook al geluiden op. Een belasting van 80 cent per kilogram op verpakkingsmateriaal dat je op de markt brengt, zag ik laatst al langskomen. Per jaar zijn dat serieuze bedragen voor een kwekerij of groothandel. Niet alleen voor de duurzaamheid, maar ook bedrijfseconomisch is de noodzaak groter om hiervoor een oplossing te vinden. We bekijken nog kritischer hoe de grondstoffen zijn samengesteld die wij gebruiken om onze producten te maken. Dat was voorheen nauwelijks een issue, maar we vinden het nu heel belangrijk.'Modiform wil naar 100 procent gerecyclede producten. Het doel is geen nieuw plastic meer. Het terughalen van de trays helpt hierbij.

Kennis delen

Modiform wil dan ook producten leveren die niet alleen gemaakt zijn van gerecycled materiaal, maar ook weer recyclebaar zijn. Deze kennis wil het bedrijf delen, zodat op basis hiervan beslissingen kunnen worden genomen. 'Zijn potten of trays recyclebaar in Duitsland, Noorwegen, Frankrijk? Als kweker heb je je best gedaan door een recyclebare transporttray in te kopen, maar wordt deze wel lokaal verwerkt? Zo'n tray terughalen is niet altijd mogelijk. We willen veel meer kennis en kunde over recycling delen in Europa. De kweker zou bij de inkoop van trays of potten rekening moeten houden met de lokale verwerking. Mocht je veel plantgoed naar Duitsland exporteren: daar zijn ze niet zo blij met pet-trays. In het VK kun je beter niet met PS-potten of -trays aankomen, want die worden slecht gerecycled. We hebben actief onderzoek gedaan naar deze ontwikkelingen en maken dat nu zoveel mogelijk bekend, onder meer met onze infographic', aldus Plas.


'Uiteindelijk willen we naar een fossielvrije tuinbouwsector toe'

Hij vervolgt: 'Uiteindelijk willen we naar een fossielvrije tuinbouwsector toe. Het gaat niet alleen om het terugdringen van virgin plastics in potten of trays, maar ook om landbouwfolie of draadsystemen voor de tomatenteelt. Moet dit allemaal van virgin plastic gemaakt zijn? Nee, dat hoeft niet, maar wordt wel vaak gedaan. Het is dus veel breder. Modiform zit ook met collega-bedrijven om de tafel om te praten over dit soort thema's, waarbij kennis en ervaring worden gedeeld. We zijn bijvoorbeeld ook lid van MVO Nederland (MVO staat voor 'maatschappelijk verantwoord ondernemen') en de Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie (NRK) en praten mee in een werkgroep met Wageningen University & Research (WUR) over circulaire tuinbouw in de breedste zin van het woord.'

Samenwerking

Verder heeft Modiform de samenwerking gezocht met grote exporteurs als Dutch Flower Group en Lemkes, om te kijken hoe materiaal kan worden teruggehaald uit landen als Duitsland en Engeland. Plas: 'Hoe verder je de supply chain in duikt, hoe fijnmaziger die wordt en hoe kleiner de volumes. Als exportland Nederland zijn we daar goed in. Wij kunnen bijvoorbeeld de bloemist in Berlijn rechtstreeks beleveren, maar die zit straks met drie transporttrays opgescheept. Die kan ik echter niet terughalen. Hoe kunnen we die fijnmazigheid ergens in de supply chain terugbrengen tot substantiële volumes, die het rendabel maken om materiaal te retourneren? We zijn met de genoemde exporteurs in gesprek om de huidige volumes te inventariseren en te kijken hoe we samen een stapje extra kunnen zetten. Momenteel is er in de keten nog een schakel die de efficiëntie en de kosten van het huidige logistieke apparaat negatief beïnvloedt. Want je moet wat extra's doen, meer handling, en het kost extra tijd. Ook daar hebben we rekening mee te houden, want dat gaat niet vanzelf. Bovendien jagen nieuwe wetgeving en belasting de ondernemer verder op kosten. Daardoor loont het bedrijfseconomisch steeds meer om een goed retoursysteem op te zetten.'
De samenwerking tussen Modiform en Landgard, een Duitse afzetcoöperatie, is hiervan een goed voorbeeld. Beide partijen werken samen onder de naam TrayC om het recyclen van transporttrays te bevorderen. Landgard heeft voor enkele Duitse bouwmarktketens een retoursysteem voor gebruikte eenmalige trays, waarna Modiform ze recyclet tot nieuwe trays. TrayC is een open circulair systeem. Samen met Landgard maakt Modiform zich sterk om producten te ontwikkelen, te produceren en terug te halen voor recycling, zodat de materialenkringloop gesloten blijft. TrayC past uitstekend in de closed loop commitment, een samenwerkingsverband in de hele tuinbouwketen om de materialenkringloop te sluiten.


Eenmalige of meermalige tray

Een van de voorwaarden voor geslaagde verduurzaming is meer inzicht in de materie, aldus Plas. 'Als je bijvoorbeeld je footprint wil verlagen, moet je beginnen met meten. Dat hebben we de laatste jaren grondig gedaan. Wat is exact de footprint van een transporttray, bomentray of plantenpot? Het afgelopen jaar hebben we levenscyclusanalyses (LCA's) uitgevoerd, waar de eerste inzichten uit kwamen. Het zit hoofdzakelijk in de productie, wat we eigenlijk al wisten. Daarop kunnen we gerichter sturen. Extern hebben we geïnventariseerd waar de producten heen gaan, wat dit betekent, of ze überhaupt worden gerecycled en wat de beperkingen hierbij zijn. Deze inzichten hebben we vorig jaar gedeeld; ze zijn weergegeven in een beslisboom, die is ontwikkeld in samenwerking met Greenport West NL en andere partners.'


'Met gecertificeerde potten kunnen telers zichtbaar maken dat ze actief een circulair product hebben ingekocht'

Bij deze projecten gaat het nog om eenmalige trays. 'We hebben onderzocht of we dergelijke stappen ook met meermalige trays kunnen zetten. Het kan wel, maar het heeft een grote impact op het huidige logistieke systeem. We denken dat we de komende vijf jaar de grootste slag slaan met het terughalen van de huidige producten. Parallel daaraan kijken we naar alternatieve materialen, zoals transporttrays van papierpulp, zoals we nu al doen met ecoExpert. Of gaan we iets bedenken voor de meermalige tray. Daar loopt ook onderzoek naar, waar we actief aan meedoen.'

Voordeel voor kweker

Uiteraard is het essentieel dat ook kwekers meegaan in dit circulaire verhaal. Plas: 'De functionaliteit van de potten of trays die ze gebruiken, verandert niet. Die moet wel overeind blijven; je moet er een langdurige teelt in kunnen kweken. Voorop staat dus dat kwekers er functioneel niets van merken. Ze kunnen er evenwel ook voordeel uit halen, door hun klanten te laten weten dat ze gecertificeerde, gerecyclede trays en potten van Modiform gebruiken. Zo kunnen telers zichtbaar maken dat ze actief een circulair product hebben ingekocht. Dit zijn zaken waar kwekers steeds vaker mee te maken krijgen. Wij kunnen ze daarbij helpen. Ook zijn er steeds meer boomkwekers die er actief naar streven om CO2-neutraal te opereren, waarbij onze informatie van waarde is.'
Modiform heeft zich de afgelopen anderhalf jaar vooral gefocust op het verzamelen van informatie en data, zoals LCA's, en het in kaart brengen van de recyclestroom. De komende tijd wil de leverancier dit vertalen naar zijn producten en de operatie. 'We willen ook actiever inzetten op de eigen recycling. We weten nu waar het materiaal zit, wat er kan en wat impact heeft. We willen naar 100 procent gerecyclede producten. Bij een aantal hebben we dat al gerealiseerd, maar bij veel producten zijn de laatste paar procenten niet gemakkelijk. Dan praat je over iets praktisch als een kleurstof. Is de inkt van het bloemetje dat op de pot gedrukt is - een idee van de marketing - wel duurzaam? Er wordt aan gewerkt, luidt vaak het antwoord. Of de samenstelling van het materiaal: ten eerste de kunststoffen zelf, maar er zitten ook nog additieven in. Zijn die grondstoffen ook allemaal van fossielvrije oorsprong? Hier zijn nog nauwelijks alternatieven voor. Dat zijn de uitdagingen waar we voor staan. Dat is niet erg, want we wisten waar we aan begonnen. Je kunt momenteel een 100 procent gerecyclede pot maken, maar dan ben je wel gebonden aan een beperkt kleurenpallet. Maar ook hier worden stappen gezet.'


LEES OOK

Om te kunnen reageren moet je zijn ingelogd.   LOGIN   of maak gratis een account aan.

REACTIES
Er zijn nog geen reacties.

download artikel

Tip de redactie


ONDERDELEN
Archief
Dossiers
GIP
OVER ONS
Over ons
Duurzaamheid & NWST
Contact
Het team
ADVERTEREN EN ABONNEREN
Fysiek abonnement
Digitaal abonnement
Abonneren nieuwsbrief
Adverteren
Verschijningsdata
MEER
Redactionele spelregels
Algemene voorwaarden
Disclaimer
Privacy
Cookies
ONDERDELEN
OVER ONS
ADVERTEREN EN ABONNEREN
MEER