Whatsapp Facebook X LinkedIn RSS feed

Reeds lang aangekondigde verhuizing GrootGroenPlus in 2023 een feit

NIEUWS
Facebook Twitter Linkedin Whatsapp
Frank van Suchtelen en Chantal van Kuyck, zondag 9 juli 2023
321 sec


Al weer enige jaren geleden werd aangekondigd dat vakbeurs GrootGroenPlus tijdelijk zou neerstrijken op het terrein van CLTV Zundert. Nadat we in 2013 voor het eerst te gast waren op deze locatie, werd de locatie-overeenkomst diverse malen verlengd. Enerzijds doordat de ontwikkeling van Business Centre Treeport (BCT) in de gemeente Zundert er nog niet gereed voor was, maar zeker ook vanwege de gastvrijheid en flexibiliteit die de gastlocatie CLTV ons bood.

Locatie Groot Groen Plus 2023 digital twin Bron:Stantec
Locatie Groot Groen Plus 2023 digital twin Bron:Stantec

En nu is het dan toch zover; de ontwikkeling van het BCT vordert gestaag, er verrijzen steeds meer panden, en het terrein is klaar voor de verhuizing van de vakbeurs. Van 4 tot en met 6 oktober zal vakbeurs GrootGroenPlus voor het eerst gehouden worden op de grensovergang Hazeldonk. Goede timing, want bij CLTV gaat óók gebouwd worden, waardoor GrootGroenPlus 2023 niet volledig op het terrein zal passen.

De accommodatie van GrootGroenPlus zal demontabel zijn en in zijn geheel aan de hoofdas van het BCT worden opgebouwd. De ingang is aan de voorzijde van het terrein, van veraf te herkennen aan de reclamemast in de vorm van een boom. Er is volop parkeerruimte en een buitenruimte voor het tonen van machines en installaties.

De boomteeltsector in Noord-Brabant en de Belgische Noorderkempen kent een rijke geschiedenis en is cruciaal voor de werkgelegenheid en economische ontwikkeling in de regio. Door de jaren heen is de regio uitgegroeid tot een modern en innovatief boomteeltgebied. In de vorige editie van de KwekersBode stonden hierover verschillende facts & figures.

De gebiedsontwikkeling ligt in de gemeente Zundert en er is bewust voor gekozen om het bedrijventerrein precies te plaatsen op de grens van Nederland en België. Op deze plek aan de A16/E19 komt in de komende jaren een compleet agrologistiek centrum van in totaal zo'n 62 hectare. Het wordt de grootste internationale verbinding tussen Rotterdam en Antwerpen; de perfecte plek om alle bedrijvigheid te concentreren die met de groene economie te maken heeft.
Het bedrijventerrein heeft een thematisch filter dat volledig gericht is op de boomteeltsector. Alleen bedrijven die een bijdrage leveren aan het verbeteren van de boomteelt business zijn hier te vinden.


Aanmeldingen

De aanmeldingen voor GrootGroenPlus lopen vlot binnen. Er is veel vraag naar standruimte. Nu is al duidelijk dat de editie van 2023 nóg internationaler wordt en dat er grotere stands worden gehuurd. Volgens beursmanager Chantal van Kuyck heeft dat niet direct te maken met de locatiewijziging: "De vraag naar standruimte op GGP zagen we in 2022 snel oplopen, in 2023 zien we dat de aanmeldingen nog sneller binnenkomen. Dit is niet het gevolg van een verhuizing, eerder van de groeiende behoefte aan promotie en het werken aan relaties."


Chantal van Kuyck
Chantal is niet alleen beursmanager van vakbeurs GrootGroenPlus, maar sinds 2016 ook aangesteld als algemeen directeur van Business Centre Treeport. Over de verhuizing geeft ze aan: "Het is mooi om te zien dat alles rondom de boomteelt nu langzaam maar zeker samenkomt op het BCT. Ook de cross-overs beginnen een positieve uitwerking te krijgen. Een vakbeurs als GrootGroenPlus is een promotioneel platform dat een ware aanvulling is op de activiteiten op het bedrijventerrein. In 2022 hebben we al kunnen oefenen met de Nationale Viering van de Boomfeestdag en nu gaan we voor 10.000 m2 beursoppervlakte. Nieuw is dat elke route een eigen hal heeft, de gesloten lussen - verplichte looproute zodat iedere stand bezocht zal worden - blijven gehanteerd en ook zal er overal voldoende hoogte zijn. Ook laanbomen moeten immers binnen kunnen. GGP kent een volledig sortiment aan producten. Natuurlijk brengt elke verhuizing extra werk en afstemming met zich mee, maar door de goede samenwerking met de collega's van zowel GGP als BCT en de vaste kern van leveranciers klaren we elk jaar die klus. Vooralsnog zijn er geen tekenen dat dat in 2023 niet zo zal zijn. Al is er nog wel wat werk te verzetten."

Maakt de locatie het verschil?

Op de vraag of de locatie het verschil maakt antwoordt ze: "De locatie maakt wel een verschil maar niet het verschil. Elke locatie heeft voor- en nadelen en bovendien zijn er altijd uitdagingen en onzekerheden. Ook de verkeers- en weersomstandigheden kunnen we niet regelen. Er gaat vast, want dat is elk jaar zo, iets anders dan verwacht, of misschien wel meerdere dingen maar het is aan ons om dat op te lossen. GrootGroenPlus is er voor de deelnemers en de bezoekers. Zij dienen elkaar te ontmoeten en kennis te nemen van en over te dragen over elkaars aanbod en behoeften. Het draait niet om ons. De kunst van organiseren is nog altijd dat het zo goed als ongemerkt gaat en vooral geruisloos. Het ziet er makkelijk uit, dat is het niet, maar het hoort wel gemakkelijk te lijken. Niet dat we een schijn op willen houden maar indien een deelnemer een stand boekt dan moet het onze zorg zijn dat de accommodatie staat. De deelnemer moeten we daar niet mee lastig vallen, die is druk met hoe deze de producten en zichzelf goed kan presenteren. Zodra je op de beursvloer staat maakt het niet zoveel uit waar het is opgebouwd. 100% tevredenheid van bezoekers en deelnemers is een utopie maar we gaan wel voor het hoogst haalbare. Persoonlijke aandacht voor de deelnemers en leveranciers creëert betrokkenheid. Een warm welkom en Brabantse c.q. Vlaamse gastvrijheid voor bezoekers creëert een positieve en warme sfeer."


Geen conflict

Leiden de verschillende functies niet tot conflicten of belangenverstrengeling? Van Kuyck: "Absoluut niet, ik ben sinds 2008 betrokken bij GrootGroenPlus en heb toen ik gevraagd werd voor het BCT aangegeven dat ik GGP zie als mijn hoofdactiviteit. Zodra er conflicten en/of verstrengelingen zouden ontstaan, zou ik mijn focus volledig op GGP leggen. Uiteraard zijn er borging en controles ingebouwd en al krijg ik zowel van het bestuur van GGP als van de vertegenwoordiging van de aandeelhouders van BCT zeer veel vrijheid en vertrouwen, het zit er ingebakken om altijd vooraf toestemming te vragen en daar waar dat niet nodig is altijd een uitgebreide verantwoording af te leggen. Zo houden we het zuiver en duidelijk. Deze werkwijze geeft me wel veel energie, waardoor de werkpieken goed zijn te hanteren. Wij zijn er 24/7 en staan in dienst van de sector."


CLTV Zundert

In 2012 werd Erik Bastiaensen van CLTV, tevens locatie-eigenaar, benoemd tot bestuurslid van GGP. Destijds gaf Erik aan blij te zijn met de (tijdelijke) komst van GGP naar de Molenstraat. GGP verlengde de driejarige overeenkomst uiteindelijk tot een negenjarige overeenkomst. Jaren waarin de beurs verder kon professionaliseren met een bestuur bestaande uit vakmensen gerelateerd aan de sector. Mensen die weten wat er leeft en speelt en wat belangrijk is. Gedurende vier weken per jaar legde GGP een behoorlijke claim op het terrein en de in 2013 gebouwde aardbeienloods. In al die jaren is het een fantastische gastlocatie geweest en konden we rekenen op een geweldige gastheer. Erik - met wie we ook zijn 25-jarige jubileum hebben gevierd - blijft uiteraard bestuurslid, maar de locatie zullen we gaan missen. Erik over de verhuizing: "Jarenlang mocht CLTV Zundert gastheer zijn van vakbeurs GrootGroenPlus. Het was een grote eer om deze groene beurs op onze locatie te mogen ontvangen en het doet mij dan ook wel enigszins pijn dat we de beurs niet meer kunnen faciliteren. Daar staat gelukkig tegenover dat GrootGroenPlus nieuwe mogelijkheden krijgt op het BCT om een prima beurs te realiseren, die de mogelijkheid heeft om op termijn door te groeien."


Locatie Groot Groen Plus 2023 digital twin bron:Stantec

Promotie en marketing

In de encyclopedie vinden we onder vakbeurs: "Een handels- en/of relatiebeurs is een tentoonstelling die georganiseerd wordt zodat bedrijven uit een specifieke industrie hun nieuwe producten en diensten kunnen tentoonstellen en demonstreren. Wanneer enkel personen uit de betreffende bedrijfssector tot de beurs worden toegelaten, spreken we van een vakbeurs."
Dat is precies wat GGP in 2023 voor de 33e keer zal neerzetten, maar dan op een nieuwe en vernieuwende locatie, in aansluiting op het beursthema 'Dynamisch en Digitaal'. Passend bij de visie en het concept van Business Centre Treeport. In de digital twin staat de beurs al, nu nog in real life! Van 4 t/m 6 oktober is GrootGroenPlus te bezoeken op Business Centre Treeport, op de grensovergang van België naar Nederland aan de A16/E19 afslag De Mosten, ingang via de hoofdas alwaar de reclameboom staat. Als het goed is zal de gemeente Zundert binnenkort het huisnummer toekennen, vanaf dan communiceren we het complete adres.


Didier Hermans bestuurslid GGP: "Vakbeurs GrootGroenPlus verhuist naar het BCT. Nadat we jaren te gast waren bij CLTV in het centrum van Zundert, verhuizen we naar het BCT naast de snelweg. In deze industriezone voor de Boomteelt hebben we meer kansen om vakbeurs GGP uit te bouwen en sluiten we aan op de ontwikkelingen die op het terrein gaande zijn. Er zijn tal van boomteeltgerelateerde bedrijven die gestart zijn of zich gaan vestigen op het BCT. Als groene vakbeurs horen we daar thuis en hebben we de mogelijkheden om de beurs mooi in het geheel in te passen."

Arno Zagers bestuurslid EPS: "De boomkwekerijsector is natuurlijk Zundert en omstreken, waarbij ook Midden-Brabant steeds meer aansluit. Deze mooie groene sector heeft jaren gewerkt aan de ontwikkeling van het BCT. De laatste stap die in dat proces gezet wordt is het oprichten van een Kenniscentrum in samenwerking met diverse opleidingen. EPS is erg blij dat de beurs straks op een centrale, goed bereikbare locatie, georganiseerd kan worden, waar kennis en commercie samen worden gebracht. Dit is goed voor de grotere regio en de uitstraling van deze mooie groene sector."

Namens Vakbeurs GrootGroenPlus: Chantal van Kuyck, beursmanager

“Van 4 t/m 6 oktober erbij zijn is eenvoudig! Bezoekers kunnen hun toegangstickets boeken via www.grootgroenplus.nl. Deelnemers kunnen zich inschrijven via het inschrijfformulier op de website. Het aantal beschikbare standplaatsen is nog beperkt, wees op tijd!”

Om te kunnen reageren moet je zijn ingelogd.   LOGIN   of maak gratis een account aan.

REACTIES
Er zijn nog geen reacties.

Tip de redactie


ONDERDELEN
Archief
Dossiers
GIP
OVER ONS
Over ons
Duurzaamheid & NWST
Contact
Het team
ADVERTEREN EN ABONNEREN
Fysiek abonnement
Digitaal abonnement
Abonneren nieuwsbrief
Adverteren
Verschijningsdata
MEER
Redactionele spelregels
Algemene voorwaarden
Disclaimer
Privacy
Cookies
ONDERDELEN
OVER ONS
ADVERTEREN EN ABONNEREN
MEER