Whatsapp Facebook X LinkedIn RSS feed

Boskoopse kwekers streven naar circulair systeem schoon gietwater

NIEUWS
Facebook Twitter Linkedin Whatsapp
Hanneke Tax, maandag 14 augustus 2023
89 sec


Fase twee in onderzoeksproject voorzuivering ondergrondse waterberging

De volgende stap wordt gezet naar zelfvoorzienendheid voor gietwater binnen Greenport Boskoop. Het vooronderzoekstraject bij de deelnemende bedrijven is inmiddels afgerond. TU Delft start met zogenaamde kolomproeven met zand en actiefkool voor voorzuivering.


Greenport Boskoop heeft begin 2023 grote stappen gezet met de start van een driejarig projectonderzoek, getiteld 'Naar een circulaire schoonwatervoorziening in de boom-en sierteelt Greenport Boskoop'.

De noodzaak voor dit onderzoek is duidelijk: voldoende goed gietwater is niet meer vanzelfsprekend. Ondergrondse waterberging is een van de innovatieve oplossingen die bijdragen aan zelfvoorzienendheid op het gebied van gietwater. Dit gietwater moet dan wel van goede kwaliteit zijn. Het onderzoek richt zich daarom op het zuiveringsproces. Er wordt namelijk niet alleen schoon water van het kasdek opgevangen; ook water van de open teelt of pot-en containerteelt wordt opgeslagen in de bodem. Het vooronderzoek is afgerond en TU Delft start met de tweede fase in het onderzoek.

Vooronderzoeken bij kwekers afgerond

Tien ondernemers nemen deel aan dit project. Afgelopen periode hebben de vooronderzoeken bij deze kwekers plaatsgevonden. Daarbij ging het om de technische haalbaarheid van ondergrondse opslag en een algemene gebiedsbeschrijving. De deelnemende groep geeft een goede steekproef van Boskoopse kwekers. De bedrijven hebben een grote variƫteit in oppervlakte, teeltsystemen, watersystemen en waterbehoeften. Projectleider Hans Merton, senior adviseur bij Acaciawater is enthousiast: 'De samenwerking met de deelnemende kwekers levert een prachtige kans om ondergrondse waterberging in de regio Boskoop vorm te geven.'


Met kolomproeven wordt getest hoe goed het filter restanten gewasbeschermingsmiddelen verwijdert uit het opgevangen water uit de pot- en containerteelt

Kolomproeven

TU Delft is de tweede fase gestart met kolomproeven. Daarmee wordt onderzocht in hoeverre een zand- en actiefkoolfilter geschikt is om restanten gewasbeschermingsmiddelen te verwijderen uit het opgevangen water uit de pot- en containerteelt. De proeven laten ook zien hoe lang het filter goed zal blijven werken. De uitkomsten hiervan worden dit najaar verwacht.

Daarna volgt de bouw van een pilotinstallatie waarmee water van de containervelden gezuiverd wordt. De werking van de pilotinstallatie zal intensief worden gemonitord. Als de resultaten positief zijn kan het zuiveringsconcept in de toekomst daadwerkelijk worden ingezet voor de ondergrondse opslag van het opgevangen water. Op deze manier ontstaat er in de diepere ondergrond een zoetwaterbel die aangesproken kan worden voor beregeningswater in de zomerperiode.


Streven naar circulaire schoonwatervoorziening

Samen met een grote groep stakeholders wordt gewerkt aan het gezamenlijke doel: een circulaire schoonwatervoorziening in de boom- en sierteelt Greenport Boskoop. Het onderzoeksproject wordt naast de Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop en tien innovatieve ondernemers uit het gebied mede mogelijk gemaakt door LTO Noord, gemeente Alphen aan den Rijn, Provincie Zuid-Holland, Holland Rijnland, het Hoogheemraadschap van Rijnland, Groene Hart Werkt en Hagelunie.


LEES OOK

Om te kunnen reageren moet je zijn ingelogd.   LOGIN   of maak gratis een account aan.

REACTIES
Er zijn nog geen reacties.

Tip de redactie


ONDERDELEN
Archief
Dossiers
GIP
OVER ONS
Over ons
Duurzaamheid & NWST
Contact
Het team
ADVERTEREN EN ABONNEREN
Fysiek abonnement
Digitaal abonnement
Abonneren nieuwsbrief
Adverteren
Verschijningsdata
MEER
Redactionele spelregels
Algemene voorwaarden
Disclaimer
Privacy
Cookies
ONDERDELEN
OVER ONS
ADVERTEREN EN ABONNEREN
MEER