Whatsapp Facebook X LinkedIn RSS feed

Perlka: interessante minerale meststof voor boomkwekerijen en tuinaanleggers-groenbeheerders

ARTIKEL
Facebook Twitter Linkedin Whatsapp
Dr. Wim Pacolet, adviseur Alzchem Trostberg Gmbh, zaterdag 16 september 2023
149 sec


Dr. Wim Pacolet: 'Eeuwenoude meststof die tegelijk zeer modern is'

Perlka-kalkcyanamide wordt steeds populairder in de boomkwekerij, vooral in vollegrondtoepassingen. Dit heeft deze minerale meststof te danken aan de harmonieuze stikstofwerking, het snel beschikbare calcium en de gezonde werking op de bodem. Deze specifieke werking onderscheidt kalkcyanamide van alle andere meststoffen. Bovendien is Perlka een zeer efficiënte meststof met verschillende gunstige neveneffecten. In bijgaande grafiek wordt in detail weergegeven hoe Perlka precies werkt. Het kan beschouwd worden als een slow release meststof avant la lettre.


'Deze eeuwenoude meststof is in feite zeer modern en volledig aangepast aan de huidige behoeften als het gaat om stikstofbenutting. De juiste toepassing vormt de sleutel tot succes', aldus dr. Wim Pacolet. Voor meer info: zie www.perlka.com.

Grafiek 1
Vrijwel onmiddellijk na het strooien lost de calciumcyanamide uit de mestkorrel op en splitst verder op in cyanamide en gebluste kalk. Dit proces is afhankelijk van de vochtigheid van de bodem en wordt versneld bij een oplopende temperatuur. Deze omzetting zorgt voor een snel en intensief kalkeffect. De vele verschillende nevenwerkingen van kalkstikstof zijn zeer interessant. De cyanamide in de bodem wordt binnen enkele dagen verder afgebroken tot ammonium en blijft dan nog wekenlang in deze vorm aanwezig. Bovendien gaat het om een vorm die praktisch niet uitspoelt, nog een pluspunt voor de natuur. Daardoor heeft calciumcyanamide zo'n gelijkmatige en langdurige werking en kan de stof vroeg in het voorjaar worden toegepast zonder gevaar voor verlies van effect.

De lange ammoniumfase, die zo'n zes tot acht weken duurt, heeft nog een voordeel: samen met de kalk bevordert die de activiteit van de bacteriën die verantwoordelijk zijn voor het omzetten van organische componenten. De resten van het vorige gewas worden zo sneller afgebroken en de ziektedruk wordt daardoor verminderd. Als geen andere meststof bevordert calciumcyanamide dus de bodemgezondheid. De meststof kan het best worden toegediend bij droog weer, enkele weken voordat de knoppen uitbreken. De aan te brengen hoeveelheid is afhankelijk van de stikstofbehoefte van het gewas.
In het volgende schema wordt weergegeven in hoeverre Perlka een boost kan betekenen voor een beter bodemleven.


Gebruiksaanwijzing:

Perlka-kalkstikstof is een enkelvoudige vaste anorganische macronutriëntenmeststof, meer bepaald een nitraathoudende calciumcyanamide onder PFC 1(C)(I)(a)(i). De korrelgrootte bedraagt tussen 0,8 en 3,5 mm. Calciumcyanamide bestaat in totaal voor 19,8 % uit stikstof (N), waarvan 1,8 % nitraatstikstof. Daarnaast bevat deze minerale meststof 48 % calciumoxide (CaO), waarvan 13 % in water oplosbaar calciumoxide, en ten slotte nog 1,5 % magnesiumoxide (MgO).


Toepassingsniveau:

Hieronder wordt bondig weergegeven hoe Perlka kan worden gebruikt.
- Bij een lage stikstofbehoefte: tot 300 kg/ha (= 60 kg N/ha)
- Bij een gemiddelde of hoge stikstofbehoefte: 400-500 kg/ha (= 80-100 kg N/ha)
- Als de stikstofbehoefte hoger is, worden naast Perlka andere N-meststoffen gebruikt als aanvulling.
- Moerasplanten: 300 kg/ha (= 60 kg N/ha)

De daaropvolgende bemesting gebeurt met verzurende N-meststoffen zoals ammoniaksulfaat. Deze houden de pH-waarde binnen het gewenste bereik.


Tijdstip van toepassing:

- Voor het planten of zaaien: strooi Perlka en werk het grondig maar niet te diep in de grond in (5 tot 8 cm). Wacht 10 tot 14 dagen met planten of zaaien.
- Na het planten en bij bestaande loofbomen: strooi Perlka voor het botten/uitlopen van de bomen.
- Na het planten, bij bestaande coniferen en evergreens: strooi Perlka op de grond tussen de gewassen vóór het begin van de gewasgroei.

Let op! Bij strooien in bestaande teelten moet Perlka altijd gestrooid worden als de planten droog zijn, indien mogelijk op nog vochtige grond. De Perlka-korrels mogen niet aan de bladeren of naalden blijven plakken, maar moeten op de bodem komen. Zo wordt een optimaal effect verkregen, met een goede tolerantie.


Graszoden, gazons en golfbanen

Zoals vele tuinaanleggers bevestigen, is Perlka zeer geschikt voor graszoden, gazons en golfbanen. Hierbij is het advies om ca. 200 kg/ha Perlka toe te dienen - ook hier idealiter wanneer de Forsythia bloeit - bij een droge grasmat, bij voorkeur op een nog vochtige bodem. Deze toepassing kan herhaald worden na 14 dagen. Let op voor overlapping; daardoor kan de grasmat beschadigd worden. Volg altijd de officiële aanbevelingen na een bodemanalyse en gebruik een strooier waarmee een exacte dosering gegarandeerd is.


Samengevat: Perlka past perfect in een evenwichtige minerale bemesting. Met een leeftijd van 113 jaar kan dit kwaliteitslabel zeker worden toegekend. Deze meststof komt volledig tot zijn recht bij toepassing in de volle grond (breedwerpig of in rijenbemesting), mits hij niet blijft kleven op het gewas - maar dit geldt voor de meeste meststoffen.

Dr. Wim Pacolet is adviseur voor Alzchem Trostberg GmbH

Bezoek Alzchem Group op vakbeurs GrootGroenPlus in stand G044 aan de grijze route.


LEES OOK
GrootGroenPlus 2023
13-10-2022 | AGENDA
21 sec

Om te kunnen reageren moet je zijn ingelogd.   LOGIN   of maak gratis een account aan.

REACTIES
Er zijn nog geen reacties.

download artikel

Tip de redactie


ONDERDELEN
Archief
Dossiers
GIP
OVER ONS
Over ons
Duurzaamheid & NWST
Contact
Het team
ADVERTEREN EN ABONNEREN
Fysiek abonnement
Digitaal abonnement
Abonneren nieuwsbrief
Adverteren
Verschijningsdata
MEER
Redactionele spelregels
Algemene voorwaarden
Disclaimer
Privacy
Cookies
ONDERDELEN
OVER ONS
ADVERTEREN EN ABONNEREN
MEER