Whatsapp Facebook X LinkedIn RSS feed

Schadevergoeding gewasschade na overvloedige neerslag: 'Wie eist die bewijst'

ARTIKEL
REGELGEVING & JURIDISCH
Facebook Twitter Linkedin Whatsapp
John Steenbakkers, dinsdag 28 mei 2024
64 sec


Als ik naar buiten kijk, dan zie ik de laatste tijd regelmatig de zon schijnen. Maar dat wordt vaker dan me lief is afgewisseld met heftige hoosbuien. Achtertuinen staan regelmatig blank, en dat zal niet anders zijn op percelen van boomkwekers. De contouren van gewasschade als gevolg van overvloedige neerslag worden meer en meer zichtbaar. Met name bij planten die in het najaar zijn opgeplant zien we plaatselijk veel schade.


Ervaringen uit het verleden leren dat het aansprakelijk stellen van bevoegd gezag, zoals gemeente en waterschappen, als gevolg van overvloedige regenval weinig kans van slagen heeft. Tenzij de omstandigheden daarvoor wel aanleiding geven. Bijvoorbeeld het niet naleven van een recent genomen peilbesluit of gevolgen van infrastructurele werkzaamheden nabij uw percelen kunnen aanleiding zijn om in aanmerking te komen voor schadevergoeding of nadeelcompensatie. Echter: wie eist die bewijst en daar ligt een grote uitdaging.

Daarom is het belangrijk een aantal zaken direct schriftelijk vast te leggen:
- Maak foto's van het schadebeeld en het gewas en voorzie deze van een datum.
- Leg relevante feiten en omstandigheden vast. Bij voorbeeld als elders water wordt verpompt ten nadele van uw perceel.
- Maak (schriftelijk) melding bij uw gemeente of waterschap dat u schade ondervindt.
- Leg de aantallen planten met schade vast. Dit is straks van belang bij de fiscale waardering van de plantopstand.
- Bij grote schades is het raadzaam een onafhankelijk partij de schade en aantallen te laten vastleggen.
- Neem schadebeperkende maatregelen in overleg met uw teeltadviseur.


Het is een politieke discussie of de omstandigheden op het gebied van water als een crisis gezien moeten worden. Vooralsnog is daar geen sprake van. Maar vast staat dat compenserende (crisis)maatregelen vanuit de overheid op dit moment niet te verwachten zijn. Echter, als in uw situatie toch nadeelcompensatie van toepassing zou zijn, dan heeft u de feiten en omstandigheden vastgelegd.

De auteur, John Steenbakkers, is Register- taxateur Nivre-RE voor Steenbakkers Agro Expertise


Om te kunnen reageren moet je zijn ingelogd.   LOGIN   of maak gratis een account aan.

REACTIES
Er zijn nog geen reacties.

Tip de redactie

Meld je aan voor onze digitale nieuwsbrief.
AGENDA
ISU Summer Days van 11-15 augustus 2024 in Angers, Frankrijk
zondag 11 augustus 2024
t/m woensdag 14 augustus 2024
PlantariumGroen-Direkt Najaarseditie 2024
woensdag 21 augustus 2024
t/m donderdag 22 augustus 2024
Innovatiedag Opheusden
woensdag 4 september 2024
Innovatiedag Horst a/d Maas
donderdag 5 september 2024

ONDERDELEN
Archief
Dossiers
GIP
OVER ONS
Over ons
Duurzaamheid & NWST
Contact
Het team
ADVERTEREN EN ABONNEREN
Fysiek abonnement
Digitaal abonnement
Abonneren nieuwsbrief
Adverteren
Verschijningsdata
MEER
Redactionele spelregels
Algemene voorwaarden
Disclaimer
Privacy
Cookies
ONDERDELEN
OVER ONS
ADVERTEREN EN ABONNEREN
MEER