Whatsapp Facebook X LinkedIn RSS feed

Innovatieve projecten van Compas Agro

ADVERTORIAL
MARKT & ACTUEEL
Facebook Twitter Linkedin Whatsapp
Daan Jonkers, dinsdag 9 juli 2024
181 sec


Compas Agro voorziet zijn telers van teeltadvies en doet onderzoeken voor partners. Daarnaast voert het bedrijf innovatieve projecten uit in samenwerking met verschillende projectpartners. Het gaat niet alleen om Nederlandse partners. De projecten zijn ook steeds vaker grensoverschrijdend (in het kader van Interreg), met partners die meestal afkomstig zijn uit Duitsland of België. Hieronder worden enkele projecten kort toegelicht.

Hennep als strooisel
Hennep als strooisel

Project Irristaud

In deze tijd met frequente natte perioden is het moeilijk voor te stellen dat water in de toekomst schaarser zal worden. Toch zien we aan het meerjarig gemiddelde dat we in de zomer vaker te maken zullen krijgen met lange droge periodes. Daarnaast is de discussie rond stikstofuitspoeling een belangrijk punt. Veel neerslag in korte tijd betekent namelijk dat de kans op uitspoeling van stikstof naar het grondwater toeneemt. Beide uitdagingen vormen een reden voor een goed watergeefbeleid in de teelt.


In het project Irristaud wordt voor de teelt van vaste planten en blauwe bessen onderzocht hoe de watergift kan worden gestuurd om optimale groei te realiseren. 'Irristaud' staat voor 'irrigatie' en Staude (Duits voor vaste plant). Als we uitgaan van de behoefte van planten aan water en voedingsstoffen, kunnen we ervoor zorgen dat ze optimaal groeien. Dit zal gedurende drie jaar getest worden in een groot aantal trajecten, waarbij verschillende substraten en gewassen worden bekeken en verschillende watergeefstrategieën getest. Bijzonder hierbij is de techniek: elke plant wordt gemeten middels multispectraalcamera's. Net voor het moment van 'waterstress' kan zo'n camera al zien wat de behoefte is. Daarmee wordt iedere plant gemeten en in de toekomst mogelijk specifiek geïrrigeerd.

Het project kent drie samenhangende lijnen:

Het meten van de waterbehoefte van de plant met behulp van sensoren, die de stress van de plant meten op basis van bladstanden en fotosynthese. Dit wordt gecombineerd met de gebruikelijke metingen van de bodem. De metingen worden uitgevoerd met respectievelijk vliegende en mobiele sensor-positioneringssystemen en sensoren in potten. De gemeten gegevens worden op een nieuw ontwikkeld platform met behulp van kunstmatige intelligentie omgezet in algoritmen en besturingsgegevens, voor gerichte en gedoseerde irrigatie. Het platform is ook geschikt voor gewassen.
Gericht en optimaal gedoseerd water geven aan de planten. De beoogde effecten zijn: De planten groeien beter met hetzelfde gebruik van middelen en grondstoffen, omdat ze niet te weinig, te veel of op het verkeerde moment water krijgen.
Optimalisatie van het gebruik van voedingsstoffen en meststoffen. Er wordt minder water gebruikt. Uitspoeling van meststoffen en voedingsstoffen naar de bodem of het grondwater wordt voorkomen.


Hennep
Irristaud is een grensoverschrijdend samenwerkingsverband tussen groepen plantenkwekers, onderzoeksbedrijven en onderzoeksinstellingen. Samen hebben zij een unieke combinatie van wetenschappelijke kennis, toegepaste kennis en telersvaardigheden. Voor iedere ontwikkelingslijn wordt een cocreatiegroep van telers gevormd. Op deze manier worden telers betrokken bij het ontwikkelproces en kunnen de oplossingen aansluiten bij de dagelijkse praktijk, zodat ze direct toepasbaar zijn. Er wordt een referentiegroep opgericht met Gelderse boomkwekers en de WUR, zodat de werkwijze bij succes snel getransformeerd kan worden naar de boomteelt in potten.

Project Hemp2Comp

Vezelgewassen staan te boek als de gewassen van de toekomst. Ze bieden veel uitwegen en potentiële verdienmodellen voor telers. Hennep, bijvoorbeeld, kan gebruikt worden als alternatief bouwmateriaal voor prefab-woningbouw en isolatiematten, maar ook als alternatief voor veen en afstrooimateriaal in de boomkwekerij. Momenteel doet Compas Agro in samenwerking met een aantal Nederlandse en Belgische partners onderzoek naar de mogelijkheden van dit gewas, onder de projectnaam 'Hemp2Comp'. Dit project zet in op klimaatverandering en de transitie naar een circulaire en duurzame economie. De focus van dit project ligt op de hennepvezel als veelbelovende grondstof. Hennep is een gewas met minimale milieu-impact. Het wordt niet alleen ingezet voor niet-voedingsdoeleinden, maar biedt ook oplossingen voor milieuproblemen zoals pfas/pfos-vervuiling.


Irristaud met sensor

De projectdoelstelling:

In het kader van Hemp2Comp (hemp to composites) worden minstens vijf nieuwe biocomposietproducten ontwikkeld die bestaan uit lokaal geteelde hennep en een biohars. Dankzij de voorlopersrol van dit project worden enorme kansen gecreëerd voor producten die momenteel uit glasvezel of polyester gemaakt worden en die vervangen worden door koolstofneutrale en/of volledig biobased tegenhangers van hennep. In de landbouw wordt financiële meerwaarde gecreëerd via gewasdiversificatie met het oog op de klimaatverandering. Het project zet sterk in op samenwerking en kennisdeling tussen alle sectoren die betrokken zijn bij de waardeketen, van hennepteelt tot en met afgewerkt product.


Compas Agro legt een proefveld aan van 3,5 ha, waarbij de focus ligt op teelttechnisch onderzoek en kansen voor de landbouwer. Hier zullen de komende drie jaar rassenproeven gedaan worden en bemestingsstrategieën en oogstmethodieken onderzocht worden. Vergelijkbare onderzoeken zullen door de projectpartners in België uitgevoerd worden.

Zowel korte als lange vezels en een mengsel van vezels met scheven worden verwerkt tot verschillende soorten halffabricaten, die vervolgens getest worden in biocomposiet-productietechnieken. Voorbeelden van zulke producten zijn laadpalen, akoestische panelen, uitvaartkisten en raamprofielen.
Er wordt een demobatch geproduceerd van minstens vijf eindproducten. Tijdens de uitwerking van de producten worden een analyse- en een begeleidingstraject opgezet, met betrekking tot de vraag hoe het maximale potentieel kan worden gerealiseerd in een circulaire economie.


Daan Jonkers
Wilt u meer horen over deze projecten of weten welke projecten Compas Agro nog meer uitvoert? Meld u dan aan voor een van onderstaande innovatiedagen. Dit kan via de website: www.compas-agro.nl of door contact op te nemen via info@compas-agro.nl.

Innovatiedagen

Datum Regio Bedrijf
4 september 2024 Innovatiedag boomkwekerij Opheusden Crum Boomkwekerijen, Dodewaard
5 september 2024 Innovatiedag boomkwekerij Horst a/d Maas Faassen Plants, Tegelen
12 september 2024 Innovatiedag boomkwekerij Haaren Boomkwekerij E. de Jong, Dongen
18 september 2024 Innovatiedag boomkwekerij Zundert NL Plants, Wernhout
25 september 2024 Innovatiedag Oost-Nederland Boomkwekerij Rendering, Aalten

Om te kunnen reageren moet je zijn ingelogd.   LOGIN   of maak gratis een account aan.

REACTIES
Er zijn nog geen reacties.

download artikel

Tip de redactie

Meld je aan voor onze digitale nieuwsbrief.
AGENDA
ISU Summer Days van 11-15 augustus 2024 in Angers, Frankrijk
zondag 11 augustus 2024
t/m woensdag 14 augustus 2024
PlantariumGroen-Direkt Najaarseditie 2024
woensdag 21 augustus 2024
t/m donderdag 22 augustus 2024
Innovatiedag Opheusden
woensdag 4 september 2024
Innovatiedag Horst a/d Maas
donderdag 5 september 2024

ONDERDELEN
Archief
Dossiers
GIP
OVER ONS
Over ons
Duurzaamheid & NWST
Contact
Het team
ADVERTEREN EN ABONNEREN
Fysiek abonnement
Digitaal abonnement
Abonneren nieuwsbrief
Adverteren
Verschijningsdata
MEER
Redactionele spelregels
Algemene voorwaarden
Disclaimer
Privacy
Cookies
ONDERDELEN
OVER ONS
ADVERTEREN EN ABONNEREN
MEER