Whatsapp Facebook X LinkedIn RSS feed

Biologische sierteelt wil eerlijk speelveld en erkenning voor bijdrage aan duurzame oplossingen

NIEUWS
REGELGEVING & JURIDISCH
Facebook Twitter Linkedin Whatsapp
Hanneke Tax, dinsdag 18 juni 2024
94 sec


Tweede Kamer ontvangt petitie Biologische Sierteelt Nederland

Vandaag nam de commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in de Tweede Kamer een petitie in ontvangst waarin Biologische Sierteelt Nederland een driepuntenplan presenteert met maatregelen die de biologische sierteelt een eerlijk speelveld moeten geven en betere groeikansen geeft.

Op de voorgrond biologisch geteelde aanplant in de gemeente Horst aan de Maas, door Lageschaar Vaste Planten
Op de voorgrond biologisch geteelde aanplant in de gemeente Horst aan de Maas, door Lageschaar Vaste Planten

Een belangrijk argument in de petitie is dat biologische sierteelt een belangrijke bijdrage kan leveren aan oplossingen, zoals voor schoner water, een schonere lucht, veerkrachtiger natuur, en minder gezondheidsproblemen. Daarvoor moet de biologische sector wel kunnen groeien en niet belemmerd worden vanuit het systeem.

Ruimte voor groei

Leden van de Biologische Sierteelt Nederland zijn telers die SKAL-gecertificeerd zijn. Momenteel is dat minder dan één procent van de siertelers, terwijl er volgens de indieners van de petitie veel ruimte is voor groei. Dit wordt bevestigd door cijfers van Bionext die laten zien dat sierteelt in vergelijking met anders sectoren de snelste groeier is in biologische teelt. Die groei wordt echter sterk geremd doordat prikkels in het huidige systeem groei van de biologische teelt eerder afremmen dan stimuleren.


'Biologische sierteelt wordt nog niet genoeg erkend als deel van de oplossing'

Overheid en bedrijfsleven staan voor grote opgaven op het gebied van schoon drinkwater en volksgezondheid. Volgens de indieners van de petitie wordt biologische sierteelt nog niet genoeg erkend als deel van de oplossing. Biologische telers betalen zelf voor hun certificering, terwijl gangbare sierteeltbedrijven vaak indirecte subsidies ontvangen. Doel van het plan is een gelijk economisch speelveld creëren en knelpunten in de keten oplossen. In tegenstelling tot wat vanuit de 'gangbare' sector wordt gesteld, zien de leden van Biologische Sierteelt Nederland dat biologisch telen wel degelijk haalbaar is, ook al heeft het een aantal extra uitdagingen.

De petitie bevat een driepuntenplan dat ingaat op compensatie van de kosten voor het keurmerk, belonen van telers voor hun duurzame bijdrage en de overheid als afzetmarkt.

SKAL compenseren

Biologische Sierteelt Nederland pleit er in de eerste plaats voor om alle kosten voor de SKAL-certificering te compenseren. Schonere producten - die bijdragen aan duurzaamheidsdoelstellingen - worden zodoende niet belast met extra kosten. Dit zou een eerlijk economisch speelveld bevorderen.


Niet meebetalen aan reiniging

In de tweede plaats is het plan om gecertificeerde telers lagere heffingen van het waterschap op te leggen, omdat zij niet bijdragen aan verontreiniging met chemische gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest. Ook wordt rentekorting bij groenfinanciering voorgesteld voor siertelers die omschakelen naar biologische productie.


Afzetmarkt

Ten slotte wordt de overheid opgeroepen om als launching customer op te treden door een toenemend percentage biologische producten in te kopen. Dit zou de afzetmarkt voor biologische sierteelt vergroten en stimuleren.


Aan het slot van de petitie wordt de overheid opgeroepen om lef te tonen door dit plan te implementeren, en daarvoor niet alleen middelen vrij te maken vanuit het landbouwministerie, maar vanwege 'de oplossing [van de biologische sierteelt] voor maatschappelijke problemen en de toekomstige kostenbesparing' ook vanuit waterstaat en volksgezondheid.

Om te kunnen reageren moet je zijn ingelogd.   LOGIN   of maak gratis een account aan.

REACTIES
Er zijn nog geen reacties.

Tip de redactie

Meld je aan voor onze digitale nieuwsbrief.
AGENDA
ISU Summer Days van 11-15 augustus 2024 in Angers, Frankrijk
zondag 11 augustus 2024
t/m woensdag 14 augustus 2024
PlantariumGroen-Direkt Najaarseditie 2024
woensdag 21 augustus 2024
t/m donderdag 22 augustus 2024
Innovatiedag Opheusden
woensdag 4 september 2024
Innovatiedag Horst a/d Maas
donderdag 5 september 2024

ONDERDELEN
Archief
Dossiers
GIP
OVER ONS
Over ons
Duurzaamheid & NWST
Contact
Het team
ADVERTEREN EN ABONNEREN
Fysiek abonnement
Digitaal abonnement
Abonneren nieuwsbrief
Adverteren
Verschijningsdata
MEER
Redactionele spelregels
Algemene voorwaarden
Disclaimer
Privacy
Cookies
ONDERDELEN
OVER ONS
ADVERTEREN EN ABONNEREN
MEER