Whatsapp Facebook X LinkedIn RSS feed

'Maatwerk in stekcultuur voegt waarde toe aan begin van de keten'

ARTIKEL
Facebook Twitter Linkedin Whatsapp
Jan van Staalduinen, dinsdag 9 november 2021
177 sec


Eerste klant uit 1997 kiest nog steeds voor Boereboom Stekcultures

Als tiener kweekte hij al op kleine schaal stekken op voor boomtelers uit de buurt. Na zijn studies (MAS en HAS) en met vier jaar werkervaring op zak, als inkoper van laanbomen en adviseur bij DLV/Delphy, greep André Boereboom uit Eindhoven de kans aan om een eigen bedrijf te beginnen. Hij dook opnieuw in de vermeerdering en opkweek uit stekken en zoekt telkens weer nieuwe uitdagingen.

André Boereboom: 'Ons werk bepaalt met welk uitgangsmateriaal de klant zijn teelt kan beginnen.
André Boereboom: 'Ons werk bepaalt met welk uitgangsmateriaal de klant zijn teelt kan beginnen.

Boereboom Stekcultures ligt aan de noordrand van Eindhoven Airport, ingeklemd tussen de A2 en het Beatrixkanaal. Het bedrijf omvat 9.000 m2 verwarmde kassen met belichting en nevelinstallatie en een volledig gesloten klimaatcel. Enkele klanten stellen in de winterperiode ruimte beschikbaar om bewortelde stek onder goede condities te laten overwinteren. Hierdoor is de productiecapaciteit zeer flexibel.

Geleidelijk uitgebreid

'Samen met mijn vrouw Angelique ben ik in '97 begonnen. Het bedrijf is sindsdien geleidelijk uitgebreid en gemoderniseerd', vertelt Boereboom. 'Toen we het bedrijf kochten, had het een oppervlakte van 3.000 m2. Nu beschikken we over 9.000 m2, geheel ingericht voor de beworteling van bladhoudende en bladverliezende heesters.'


Alles op bestelling

Van meet af aan werkte Boereboom alleen op bestelling. 'Onze klanten zorgen zelf voor het stekhout, waarvan de kwaliteit en soortechtheid bekend zijn. Dat is voor beide kanten prettig. Wij kunnen daardoor ook een zekere exclusiviteit bieden', licht hij toe. 'In overleg stellen we samen de planning en specificaties op, zoals de tray- of potmaat, de aantallen stekken per pot en de gewenste omvang en vorm bij afleveren. Ons werk bepaalt met welk uitgangsmateriaal de klant zijn teelt kan beginnen. Samenwerking en goed bewortelde, uniforme partijen van hoge kwaliteit zijn ons handelsmerk.'


'Hoe lastiger het gewas, des te leuker wij het vinden'

Sortiment

Voor zijn allereerste klant, Gebroeders Jonkers uit Elshout, vermeerderde hij Pieris en Azalea. Gebr. Jonkers is nog steeds klant, maar het sortiment is behoorlijk veranderd. Belangrijke soorten die Boereboom nu voor zijn klanten vermeerdert, zijn: Camellia, Photinia, Hydrangea, Prunus, Euonymus, Pieris, Rhododendron en Pernettya. 'Hoe lastiger het gewas, des te leuker wij het vinden', zegt de Brabander met een lach. 'Wat wij als stekspecialist willen, is extra waarde aan het begin van de keten creëren. Als het goed is, levert dat onze opdrachtgevers meer rendement op, door betere teeltresultaten en kwaliteitswinst. Dat is altijd mijn filosofie geweest. Het was ook de voornaamste reden om onze activiteiten in 2007 te verbreden.


Verbreding met weefselkweek

Die verbreding zochten André en Angelique in weefselkweek, waar zij om verschillende redenen brood in zagen. Ten eerste omdat gewassen die niet of nauwelijks via stek te vermeerderen zijn, vaak wel geschikt zijn voor vermeerdering via weefselkweek. Daarin wilde Boereboom graag rechtstreeks actief worden. Afgezien van de verbreding van zijn portfolio, was er nog een praktische reden om deze stap te zetten. De stekspecialist: 'Het zwaartepunt van de weefselkweek lag toen al in India. Op het nakomen van afspraken en op de kwaliteit van het materiaal dat daar vandaan komt, valt het nodige af te dingen. Dat geldt ook voor Egypte. Ook ligt het zowel aan de afstand en de soms lastige logistiek, als aan de heersende arbeidscultuur. Je weet op voorhand nooit precies wat je krijgt en wanneer. Dat kan de eigen planning behoorlijk frustreren.'


Portugal

De ondernemer zocht het daarom dichter bij huis. Nederland is voor deze arbeidsintensieve activiteit te duur, maar in Portugal en Oost-Europa lagen mogelijkheden. 'Er stonden toen meerdere weefselkweeklabs leeg', vervolgt de Eindhovenaar. 'Ik wilde wel zelf de regie kunnen voeren. De Universiteit van Lissabon bood me de kans om een modern lab te huren. Bovendien was er gekwalificeerd personeel beschikbaar. Daar ben ik op ingegaan. Sindsdien bestaat het bedrijf feitelijk uit twee poten: Boereboom In Vivo Cultures voor de traditionele vermeerdering en opkweek uit stekmateriaal en Boereboom In Vitro Cultures voor de vermeerdering via weefselkweek. Wanneer het weefselkweekmateriaal is beworteld in het laboratorium, komt het naar Eindhoven. Hier verspenen we de plantjes op pluggen en ook kunnen ze hier rustig acclimatiseren.'


'We kunnen ons onderscheiden in lastige gewassen en weefselkweek'

Sterke positie

Dankzij deze nieuwe, kennis- en kapitaalintensieve activiteit wist het bedrijf een sterke positie op te bouwen in de vermeerdering en opkweek van relatief dure, lastig te stekken gewassen, zoals Cercis, Cotinus, Clematis, Daphne, Liriope, Lycium barbarum, Nandina domestica, Paulownia en Skimmea. 'Nandina's kun je op zich wel stekken, maar vanuit weefselkweek geven ze een veel mooiere plantopbouw', zegt de veelzijdige teler over zijn keuzes. Op contractbasis wordt de vermeerderingsmethode ook gebruikt om nieuwe cultivars van goed stekbare gewassen snel en ziektevrij in grote aantallen te reproduceren. Weefselkweek kan dat traject met meerdere jaren bekorten.


In een eigen klimaatcel verkent het bedrijf de mogelijkheden voor meerlaagse opkweek onder full ledlicht.
In een eigen klimaatcel verkent het bedrijf de mogelijkheden voor meerlaagse opkweek onder full ledlicht.

Eigen onderzoekslab

Momenteel verwerkt het bedrijf zo'n zes miljoen stekken en weefselkweekplantjes per jaar. Voor de verdere uitbouw van zijn bedrijf mikt de ondernemer vooral op activiteiten waarmee hij zich van de concurrentie kan onderscheiden. 'Dat zijn in eerste instantie de lastige gewassen en weefselkweek', licht hij toe. 'De orderportefeuille is goed gevuld en we kunnen voor een concurrerende prijs ook kleinere aantallen leveren. Daarnaast hebben we in Eindhoven een klimaatcel met meerdere teeltlagen ingericht voor onderzoeksdoeleinden. Die heeft onder andere een volledig regelbare ledinstallatie, zodat we in lichtintensiteit en spectrum kunnen variëren. Samen met onze partners, waaronder Cultus Agro Advies, PPO, Signify en VTI Horst, verkennen we de mogelijkheden om stekken en weefselkweekplantjes op te kweken in meerlaagse teeltsystemen zonder natuurlijk daglicht. Voor de opkweek van plantjes uit weefselkweek hebben we daar hoge verwachtingen van.'


Om te kunnen reageren moet je zijn ingelogd.   LOGIN   of maak gratis een account aan.

REACTIES
Er zijn nog geen reacties.

download artikel

Tip de redactie


ONDERDELEN
Archief
Dossiers
GIP
OVER ONS
Over ons
Duurzaamheid & NWST
Contact
Het team
ADVERTEREN EN ABONNEREN
Fysiek abonnement
Digitaal abonnement
Abonneren nieuwsbrief
Adverteren
Verschijningsdata
MEER
Redactionele spelregels
Algemene voorwaarden
Disclaimer
Privacy
Cookies
ONDERDELEN
OVER ONS
ADVERTEREN EN ABONNEREN
MEER