Whatsapp Facebook X LinkedIn RSS feed

Jan Koopman: 'Dagonis SC is een mooie, zeer welkome aanvulling'

ARTIKEL
Facebook Twitter Linkedin Whatsapp
Jan van Staalduinen, woensdag 12 oktober 2022
146 sec


Nieuw fungicide gaat kwekers helpen in strijd tegen meeldauw en roest

Sinds 2 september heeft de boomkwekerij er een nieuw, breed werkend fungicide bij. Dagonis SC is nu officieel toegelaten voor de bestrijding van onder meer meeldauw en roest in bedekte en onbedekte teelten van boomkwekerijgewassen. 'Dat is een opsteker, want het middel werkt breed en heeft goede preventieve en curatieve eigenschappen', zegt Jan Koopman namens producent BASF. 'Dat zien we consequent terug in proeven.'

Adviseurs van Compas Agro geven uitleg over een aldaar uitgevoerde bestrijdingsproef tegen roest
Adviseurs van Compas Agro geven uitleg over een aldaar uitgevoerde bestrijdingsproef tegen roest

De recente toelating van Dagonis SC betreft een uitbreiding van het etiket met enkele relatief kleine gewasgroepen, waaronder boomkwekerijgewassen, bloemisterijgewassen en vaste planten. Technisch Productadviseur bloembollen & boomkwekerij Jan Koopman noemt het een mooie aanvulling van het fungicidenpakket waarover telers kunnen beschikken.
'Er zijn de afgelopen jaren meerdere goed werkzame middelen weggevallen, dus in principe is elk nieuw middel welkom', zegt hij. 'Dagonis SC is bovendien een heel goed middel, dat snel een plek zal vinden in de schema's die kwekers hanteren. Afwisselen blijft uiteraard nodig om resistentieopbouw te voorkomen, maar een vaste waarde kan het zeer zeker worden.'


Jan Koopman: 'In de proeven was Dagonis SC het sterkste middel tegen roest'
Jan Koopman: 'In de proeven was Dagonis SC het sterkste middel tegen roest'

Brede werking, volledig beschermd

Koopman baseert zijn verwachtingen onder andere op de brede werking van het fungicide. 'Je mag het inzetten tegen echte meeldauw en roest, maar het heeft ook effect op schimmels als Alternaria, Sclerotinia, Rhizoctonia en hagelschot', licht de specialist toe. 'Dan mag je toch spreken van een welkome nevenwerking.'


Twee werkzame stoffen

Het product bevat twee werkzame stoffen: difenoconazol (EBR groep) en fluxapyroxad (SDHI groep 7). Deze combinatie geeft een uitstekende contactwerking op beginnende infecties (curatief) en wordt goed opgenomen door het blad, waarna de werkzame stoffen zich translaminair (verticaal door het blad) en acropetaal (opwaarts systemisch via de sapstroom) door de plant verspreiden.
'Dat betekent dat de plant van binnenuit snel volledig beschermd is tegen infecties', vat de technisch productadviseur samen.Die werking blijft een tot twee weken behouden, afhankelijk van gewas en ziektedruk. Vervolgens kun je de behandeling herhalen of overstappen op een middel uit een andere chemische groep.'


Bedekte en onbedekte teelten

De toelating heeft betrekking op zowel bedekte als onbedekte teelten. Voor bedrijven waar beide voorkomen, is dat handig. De toegestane spuitfrequenties en doseringen verschillen echter.
Koopman: 'Voor onbedekte teelten geldt: maximaal drie toepassingen per jaar bij een dosering van 0,6 liter per hectare. Per jaar is maximaal 1,8 l/ha toegestaan.'
In bedekte substraatteelten mag Dagonis SC maximaal tien keer per jaar worden ingezet bij een dosering van 2 l/ha. Het groeiseizoen duurt daar natuurlijk langer en er vindt in principe geen uitspoeling plaats van middel dat op de teeltvloer terechtkomt.
Voor bedekte grondteelten ligt de grens op slechts één bespuiting bij een dosering van 2 liter per hectare. 'Dat houdt niet over, maar het is in elk geval een effectieve behandeling', stelt de productmanager vast.


Toepassing tegen meeldauw en roest

Wat de doseringen en hun werkzaamheid betreft merkt Koopman op dat meeldauw bij de lage dosering van 0,6 l/ha goed wordt bestreden. Voor effectieve bestrijding van roest is een hogere concentratie nodig van minimaal 1 l/ha. Voor datzelfde doel kunnen telers ook gebruik blijven maken van onder andere Signum (boomkwekerij breed) en Kenbyo (rozenonderstammen).
'We hebben in 2021 en dit jaar veel proeven uitgevoerd op proeftuinen en onderzoeksinstituten zoals Cultus, Delphy en Compas Agro', licht de adviseur toe. 'Voor meeldauw gebeurde dat onder andere in roos, prunus, spirea en hortensia, voor roest in rozenonderstammen. Daarin kwam Dagonis SC consequent uit de bus als een sterk middel, tegen roest in roos zelfs als onbetwist sterkste. En zoals eerder opgemerkt, bestrijdt dit product ook nog andere ziekten. Het is dus echt een welkome aanvulling.'


Door roest aangetast rozenblad
Door roest aangetast rozenblad

Uitbreiding via KUG-regeling

De etiketuitbreiding van Dagonis SC kwam tot stand via de KUG-regeling (Kleine Uitbreiding Gewasbeschermingsmiddel), die het eenvoudiger maakt om gewasbeschermingsmiddelen toegelaten te krijgen voor kleine gewassen op een al bestaand etiket voor andere (grote) gewassen. Voor KUG-toelatingen hoeft geen aanvullend (en kostbaar!) werkzaamheids- en gewasveiligheidsonderzoek plaats te vinden. De financiële drempel om een toelating voor kleine gewassen aan te vragen, wordt daardoor lager.

eerst een proefbespuiting

Jan Koopman: 'De KUG-regeling is een praktische maatregel waar de Nederlandse land- en tuinbouw al jaren baat bij heeft, vooral in de wat kleinere teelten. Een punt van aandacht is dat de aansprakelijkheid voor eventuele gewasschade volledig bij de kweker berust. In het geval van KUG-uitbreidingen wordt daarom altijd geadviseerd om voor een eerste toepassing in een gewas of ras een kleine proefbespuiting uit te voeren. In onze proeven heeft Dagonis SC weliswaar nooit zichtbare schade gegeven, maar daar kunnen geen rechten aan worden ontleend.'


LEES OOK

Om te kunnen reageren moet je zijn ingelogd.   LOGIN   of maak gratis een account aan.

REACTIES
Dierckx cor
Thursday 23 February 2023
Beste kunt u mij zeggen hoeveel cc Dagonis per liter mag toegevoegd worden voor bv. roest of meeldauw in prei?
Dank u bij voorbaat.
m.v.g
C.D.
Wessel van Vliet
Friday 24 February 2023
Hallo Dierckx Cor,

Voor de toepassing op roest in prei kunt u 1 Liter Dagonis SC per hectare aanhouden.

Groet,

Wessel van Vliet
BASF

download artikel

Tip de redactie


ONDERDELEN
Archief
Dossiers
GIP
OVER ONS
Over ons
Duurzaamheid & NWST
Contact
Het team
ADVERTEREN EN ABONNEREN
Fysiek abonnement
Digitaal abonnement
Abonneren nieuwsbrief
Adverteren
Verschijningsdata
MEER
Redactionele spelregels
Algemene voorwaarden
Disclaimer
Privacy
Cookies
ONDERDELEN
OVER ONS
ADVERTEREN EN ABONNEREN
MEER