Whatsapp Facebook X LinkedIn RSS feed

Perspectieven boomteeltsector zijn positief en stabiel volgens Rabobank

NIEUWS
Facebook Twitter Linkedin Whatsapp
Hanneke Tax, maandag 20 november 2023
47 sec


Rabobank heeft een nieuwe tuinbouw-update gedeeld. De strekking hiervan is dat de tuinbouwsector over het algemeen goede vooruitzichten heeft, met wat verschillen per deelsector. De boomteeltsector heeft volgens de bank een stabiel, goed vooruitzicht.


De update gaat in op glastuinbouw, hardfruit, sierteelt, bollenteelt en boomteelt. Voor de glastuinbouw wordt opgemerkt dat daar de kosten onder controle worden gehouden. Sierteelt onder glas heeft het wel wat moeilijker vanwege lagere prijzen doordat de vraag vanuit het VK en Duitsland lager was dan voorgaande jaren. In de bollenteelt heerst relatief de meeste onzekerheid.

Institutionele markt

Voor boomteelt geldt dat vooral deelsectoren die zijn gericht op de institutionele markt het goed doen, zoals bos- en haagplantsoen en laanbomen. Sierheesters, rozen en andere planten voor de particuliere markt gaan net wat minder, volgens de bank doordat consumenten minder te besteden hebben.


Ontwikkelingen

De bank noemt een aantal ontwikkelingen die belangrijk zijn voor de sector in 2024. Zo is er nieuwe wetgeving in de maak voor recyclebaarheid van verpakkingen van diverse materialen en met name plastic, met het oog op circulariteit. Verder moeten sinds 2023 bepaalde bedrijven met een hoog energiegebruik (in elektriciteit en gas) verplicht energiebesparende maatregelen nemen via de erkende maatregelen (EML) van het RVO.
Ook start Rabobank, samen met een consultancybureau met een footprintberekening om de milieubelasting van bedrijven in kaart te brengen voor klanten in de glastuinbouw en later ook sierteelt onder glas.


Om te kunnen reageren moet je zijn ingelogd.   LOGIN   of maak gratis een account aan.

REACTIES
Er zijn nog geen reacties.

Tip de redactie

Meld je aan voor onze digitale nieuwsbrief.
AGENDA
ISU Summer Days van 11-15 augustus 2024 in Angers, Frankrijk
zondag 11 augustus 2024
t/m woensdag 14 augustus 2024
PlantariumGroen-Direkt Najaarseditie 2024
woensdag 21 augustus 2024
t/m donderdag 22 augustus 2024
Innovatiedag Opheusden
woensdag 4 september 2024
Innovatiedag Horst a/d Maas
donderdag 5 september 2024

ONDERDELEN
Archief
Dossiers
GIP
OVER ONS
Over ons
Duurzaamheid & NWST
Contact
Het team
ADVERTEREN EN ABONNEREN
Fysiek abonnement
Digitaal abonnement
Abonneren nieuwsbrief
Adverteren
Verschijningsdata
MEER
Redactionele spelregels
Algemene voorwaarden
Disclaimer
Privacy
Cookies
ONDERDELEN
OVER ONS
ADVERTEREN EN ABONNEREN
MEER