Whatsapp Facebook X LinkedIn RSS feed

Valdor Expert pakt weerspannig onkruid in de winter

ARTIKEL
Facebook Twitter Linkedin Whatsapp
Bart Mullink, vrijdag 6 januari 2023
167 sec


Proef met gecombineerde toepassing middelen op kwekerij Sterksel geeft goede resultaten

Het vorig jaar goedgekeurde Valdor Expert werkt goed, ook tegen relatief weerspannige soorten onkruid als bastaardwederik, ooievaarsbek en kleine brandnetel, zo blijkt uit een proef op een Thuja-perceel in Sterksel.

Niet al het onkruid verdwijnt, maar het meeste legt wel het loodje.
Niet al het onkruid verdwijnt, maar het meeste legt wel het loodje.

De boomkwekerij van Jay Verberne in het Brabantse Sterksel was afgelopen jaar gastheer van een omvangrijk experiment met verschillende herbiciden. Compas Agro voerde de proef uit voor de twee grote producenten UPL en Bayer ES (Environmental Science). Deze divisie van Bayer is dit najaar zelfstandig verdergegaan onder een nieuwe naam: Envu, wat staat voor environmental vision. De reeds bestaande producten zijn in het portfolio meegegaan, zo ook Valdor Expert.

André Steenhuis van Envu onderstreept alvast dat het nieuwe bedrijf meer wil zijn dan alleen de voortzetting van de voormalige Bayer-divisie. Tegelijk met de presentatie van de nieuwe naam is een belangrijk nieuw doel aangekondigd. Voortaan moet het streven naar duurzaamheid in de brede betekenis van het woord onderdeel zijn van alle activiteiten. Daarbij geldt als meetlat de duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties. De opgaven die hieruit voortvloeien voor Envu bestaan onder meer uit het bevorderen van een gezonde leefomgeving, aandacht voor klimaatverandering en vermindering van CO2-emissies. Envu verklaart zijn steentje te willen bijdragen met groene chemie, gekozen inhoudsstoffen, realisatie van vitale planten en een vitale bodem, zo nuttig mogelijk gebruik van reststromen en toepassing van sensoren en big data.

'Als boomkweker wil je dat alleen het onkruid sneuvelt en dat de teeltgewassen er niet onder lijden'

Keus

Verduurzaming is een opgave waarmee het nieuwe bedrijf zich wil profileren, mede in de wetenschap dat de markt erom vraagt, maar waarvan de uitvoering niet altijd eenvoudig is, weet ook Steenhuis. 'Het middelenpakket voor gewasbescherming in de boomkwekerijsector neemt af. Daardoor is er de afgelopen jaren minder keus gekomen. Bij toepassing op de kwekerij wil je bovendien dat alleen het onkruid sneuvelt en niet dat ook teeltgewassen eronder lijden. Dat laatste is bijvoorbeeld te voorkomen door een verlaging van de concentratie. Alleen vermindert daarmee ook het effect op het onkruid.'
Volop uitdagingen dus en reden voor de producenten om de handen ineen te slaan voor een grote praktijkproef met verschillende middelen tegelijk. Onder meer werd gekeken of een gecombineerde toepassing van verschillende middelen de effectiviteit kan verhogen. Veel blijkt af te hangen van de soorten onkruid die het meest op een perceel voorkomen. In Sterksel zorgden alle middelen voor een afname van alle soorten onkruid, maar specifieke omstandigheden kunnen zorgen voor een uiteenlopend beeld, zo werd duidelijk.


'Bastaardwederik, ooievaarsbek en kleine brandnetel blijken het best te bestrijden met een vroege wintertoepassing van Valdor Expert'

Groeipauze

Voor de proef werd een Thuja-perceel (planthoogte 180-200 cm) verdeeld in vakken van telkens 15 vierkante meter. De gekozen proefperiode duurde van november 2021 tot augustus afgelopen jaar. Aan het begin was in elk vak volop onkruid aanwezig, zodat de middelen de kans kregen om zich te bewijzen. Vanwege de toelating werd de toepassing uitgevoerd in de periode van 1 december tot 31 mei. De verschillende middelen zijn het best in te zetten in de winter en het vroege voorjaar, omdat de kans op schade aan bomen het kleinst is tijdens de groeipauze. Vanwege de voorwaarden mag Valdor Expert alleen tussen de rijen worden gespoten.


Het <i>Thuja</i>-veld in Sterksel waarop de proef met verschillende middelen werd gehouden
Het Thuja-veld in Sterksel waarop de proef met verschillende middelen werd gehouden

Reductie

Of voor een object nu één middel werd gebruikt of verschillende, in alle gevallen bleek sprake van een forse vermindering van de hoeveelheid onkruid. Na de eerste behandeling was het aantal plantjes gereduceerd van enkele honderden tot enkele tientallen. Ook bleek echter dat slechts één object volledig schoon was bij de laatste beoordeling, na drie behandelingen. 'Zelfs het object waarbij de bontste combinatie van middelen was toegepast, haalde deze mooie score niet', zegt Steenhuis erover. Dat waren, in drie rondes: in december Roundup, Devrinol en Oblix, begin maart Valdor Expert, Oblix en Kerb Flo en eind maart Oblix en AZ 500.


Hieruit blijkt wel dat de onderzoekers zich niet hebben beperkt tot de middelen van de opdrachtgevers. Er is ook gekeken naar de sterkste combinaties. 'Bij deze proef was de nummer één een eenvoudige, maar doeltreffende combinatie van 0,33 kg Valdor Expert en 2,5 liter Roundup Ultimate in december, gevolgd door 4 liter Wing P plus 1,5 liter Roundup Ultimate in het late voorjaar' zo verklaart Steenhuis.

'Er werd gekeken naar het effect van afzonderlijke middelen en van sterke combinaties'

Resultaat na toepassing van Valdor Expert tussen de rijen. <i>Thuja</i> heeft er geen schade van ondervonden.
Resultaat na toepassing van Valdor Expert tussen de rijen. Thuja heeft er geen schade van ondervonden.

Toepassing

Bij Envu prijst men zich gelukkig met de resultaten van de proef, nu hieruit blijkt dat Valdor Expert het onkruid goed aanpakt en Thuja er geen schade van ondervindt. De verschillende middelen hadden relatief de meeste moeite met het elimineren van de onkruidsoorten bastaardwederik, ooievaarsbek en kleine brandnetel. Deze bleken het best te bestrijden door in elk geval een vroege toepassing van Valdor Expert, aan het begin van de winterperiode (in december). Zowel het Envu-middel Valdor Expert als het UPL-middel Devrinol presteerde gemiddeld goed. Niettemin zagen de onderzoekers na de eerste behandeling een relatief mindere werking van Devrinol, vooral op de paar genoemde weerspannige soorten, die op het perceel goed vertegenwoordigd waren. Dat alleen al maakt Valdor Expert volgens Envu tot een essentieel middel voor de boomkwekerij.


Om te kunnen reageren moet je zijn ingelogd.   LOGIN   of maak gratis een account aan.

REACTIES
Er zijn nog geen reacties.

Tip de redactie

Meld je aan voor onze digitale nieuwsbrief.
AGENDA
ISU Summer Days van 11-15 augustus 2024 in Angers, Frankrijk
zondag 11 augustus 2024
t/m woensdag 14 augustus 2024
PlantariumGroen-Direkt Najaarseditie 2024
woensdag 21 augustus 2024
t/m donderdag 22 augustus 2024
Innovatiedag Opheusden
woensdag 4 september 2024
Innovatiedag Horst a/d Maas
donderdag 5 september 2024

ONDERDELEN
Archief
Dossiers
GIP
OVER ONS
Over ons
Duurzaamheid & NWST
Contact
Het team
ADVERTEREN EN ABONNEREN
Fysiek abonnement
Digitaal abonnement
Abonneren nieuwsbrief
Adverteren
Verschijningsdata
MEER
Redactionele spelregels
Algemene voorwaarden
Disclaimer
Privacy
Cookies
ONDERDELEN
OVER ONS
ADVERTEREN EN ABONNEREN
MEER